จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๓๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๓๘ ยูนิต
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๑๐ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๑๒ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๒ ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน ๔ ราย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีได้ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ การแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา และอวัยวะ

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี