จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 77 ราย ได้โลหิต จำนวน 47 ราย งดรับโลหิต จำนวน 30 ราย ได้ปริมาณโลหิต
จำนวน 21,150 ซีซี มีผู้แจ้งความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย และอวัยวะ จำนวน 10 ราย

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่