จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และโรงพยาบาลอนันทมหิดล ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ณ เทศบาลเขาสามยอด มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 71 ราย คิดเป็นประมาณโลหิตจำนวน 71 ยูนิค บริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย อวัยวะ 2 ราย เพื่อให้การ
ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี