จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการบริจาคโลหิต 85,000 ยูนิต เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชการที่ 10
โดยออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน
103 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 57 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 16 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 12 ราย ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี