จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดฯ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดโครงการ
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมีนางสรินยา สิงห์ธวัช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ
กล่าวรายงาน การจัดโครงการโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับโลหิตจำนวนทั้งสิ้น
99 ยูนิต 41,000 cc. ได้มีผู้จำนงบริจาคดวงตา 4 ราย อวัยวะ 5 ราย

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม