จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่​ 2 สิงหาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางดรุณี ยาฟอง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี , นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ ณัฐมอเตอร์เซลล์ สำนักงานใหญ่อุดรธานี  โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 64 ราย
ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 25,600 ซี.ซี.​ มีผู้แสดงความจำนงบริจาค​ ดวงตา​จำนวน 7 ราย และอวัยวะจำนวน 5 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็ม
ผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี