จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” พร้อมด้วยนายอำเภอหนองสูง ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร
อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 135 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 40,500 ซีซี
2.บริจาคดวงตา 17 ราย
3. บริจาคอวัยวะ 13 ราย
โดยมีนักเรียนอาสายุวโรงเรียนหนองสูงพิทยาสรรพ์มาช่วยในการอำนวยความสะดวกและบริการผู้บริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสูง

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร