จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์
การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 31 ราย ได้โลหิต จำนวน 12,850 ซีซี พร้อมกันนี้มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 18 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 19 ราย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก