จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับโลหิตจำนวน 46 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 18,200 ซีซี
ได้รับดวงตาจำนวน 5 ราย อวัยวะ จำนวน 1 ราย และร่างกาย จำนวน 1 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี