จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา มอบหมายให้คณพกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทฮอนด้าศรีนคร จำกัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โลหิตจำนวน ๗๖ ยูนิต

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช