จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-14.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์
บริจาคโลหิต จำนวน 274 ราย ได้โลหิต จำนวน 209 ราย งดรับโลหิต จำนวน 65 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 94,050 ซีซี

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่