จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อำเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 25 ราย

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล