จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองร้อย ตชด.436 อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล