จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นายประสิทธิ์ บัวแย้ม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอกันทรารมย์ โดยมีนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท.
ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมี ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 194 ราย คิดเป็น
ปริมาณโลหิตจำนวน 194 ยูนิต

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ