จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ สภากาชาดไทย และงานธนาคารเลือดโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยรับบริจาค โลหิต ณ บริเวณศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ได้โลหิต จำนวน 352 ยูนิต ผู้แสดงความจำนงบริจาค
ร่างกาย จำนวน 5 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 5 ราย

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี