จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้โลหิต จำนวน 171 ยูนิต ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 15 ราย
ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 14 ราย

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี