จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางศิริลักษณ์ อุบลพงษ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค. โลหิต ณ หอประชุม
โรงเรียนกำแพง. อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณะครู อาจารย์ บุคลากรในสังกัด นักเรียน
ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมี ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 80 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 80 ยูนิต

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ