จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชาร พนักงานราชการและประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 61 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
1 ราย ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี