จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สมาคมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นางลัดดา รุ่งเรือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพะชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและร่างกาย มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 59 ราย 23,600 ชีชี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย และผู้บริจาคร่างกาย จำนวน - ราย ในการออกหน่วยครั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากนายกสมาคมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์