จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับโลหิตจำนวน 51 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 20,400 ซีซี
ได้รับดวงตาจำนวน 21 ราย และอวัยวะจำนวน 18 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี