จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ อำเภอเมืองอุทัยธานี ได้รับโลหิตจำนวน 141 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 56,400 ซีซี
ได้รับดวงตาจำนวน 5 ราย และอวัยวะจำนวน 3 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี