จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอำเภอดอนตาล
ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 247 ราย คิดเป็น
ปริมาณโลหิต 74,100 ซีซี โดยได้รับของที่ระลึกสำหรับผู้มาบริจาคโลหิต จาก สโมสรโรตารี่และบริษัทกรุงเทพประกันภัย สาขามุกดาหาร ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร