จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โกลบอลเฮ้าส์
สาขาชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 37 คน ได้โลหิตจำนวน 30 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย และบริจาคอวัยวะ 1 ราย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ