กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปิต์ชนรดี นายกกิ่งกาชาดอำเภออำเภอกันทรลักษ์ นำสมาชิกกิ่งกาชาดฯ
ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาชาดไทยสาขาที่ 360 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมออกบริจาคโลหิต
ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ โดยมีประชาชนตำบลจานใหญ่ และพื้นที่ไกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิต ผลการดำเนินการ ดังนี้
1.ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 102 ราย
2.บริจาคอวัยวะ 3 ราย
3.บริจาคดวงตา 4 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์
กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์
กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์
กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์
กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์
กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์