จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 130 ราย ได้โลหิต จำนวน 94 ราย งดรับโลหิต จำนวน 36 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
42,300 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย และอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่