จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 110 ราย ได้โลหิต จำนวน 83 ราย งดรับโลหิต จำนวน 27 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 37,350 ซีซี

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่