จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายนายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็นประธานฯ ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน 69 ราย

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล