จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และอำเภอเมืองเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 152 ยูนิต มีผู้ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 11 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย