จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล จังหวัดสตูล
มียอดผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 37 ราย ดวงตาและอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล