จังหวัดสตูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มียอดผู้มา
บริจาคโลหิตจำนวน 72 ราย

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล