จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ในโครงการ
" จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 131 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 6 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย