จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และอำเภอปากชม ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood
Donor Day 2019) ภายใต้สโลแกน "Safe Blood For All” โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ พร้อมมอบเสื้อวันผู้บริจาคโลหิตโลก ให้แก่ผู้บริจาคโลหิต
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 188 ยูนิต มีผู้ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 16 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย