จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ
" หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562
ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 32 ราย ได้โลหิต จำนวน 14,400 ซีซี พร้อมกันนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และมี
ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก