จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
และคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 43 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 17,200 ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 19 ราย /อวัยวะ จำนวน 19 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์