จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " และเพื่อเป็นการ
จัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ พื้นที่ให้บริการลูกค้า บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 44 ยูนิต (คิดเป็น 15,400 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง
จำนวน 6 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี