จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอชานุมาน
ยอดผู้บริจาคจำนวน 166 ราย 166 ยูนิต บริจาคอวัยวะ 8 ราย บริจาคดวงตา 8 ราย บริจาคร่างกาย 8 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ