จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน
61 ราย ได้โลหิต จำนวน 49 ราย งดรับโลหิต จำนวน 12 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 22,050 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย
และอวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่