จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 46 ราย
ได้โลหิต จำนวน 37 ราย งดรับโลหิต จำนวน 9 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 16,650 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และอวัยวะ
จำนวน 2 ราย

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่