จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019)
ภายใต้สโลแกน "Safe Blood For All- โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ" โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ
สำหรับวันผู้บริจาคโลหิตโลก องค์การอนามัยโลกได้กำหนดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก
ซึ่งเป็นผู้เสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์