จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 110 ราย ได้โลหิต จำนวน 47,000 ซีซี
เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 33 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 28 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 26 ราย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น