จังหวัดตรัง

เมืื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะที่ห้างโฮมโปร สาขาตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 66 ราย ได้โลหิต 49 ราย คิดเป็นปริมาณ 19,600 ซีซี. 
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง