จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นาง​รัติ​ยา​ พัฒ​กุล​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ มอบ​หมา​ยให้นางวัลลภา ธีระสานต์ กรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดพังงา ​​และ​สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ ร่วมกิจกรรม​รับโลหิต​ ซึ่งจัดขึ้นบริเวณ​หอประชุมที่ว่าการ​อำเภอ​คุระบุรี​ โดยมีประชาชน​ นักเรียน​
ผู้มีจิต​ศรัทธา​ร่วมบริจาคโลหิต​ จำนวน​ 124​ ราย

จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา