จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลปทุมธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาปทุมธานี ได้โลหิต จำนวน 46 ยูนิต

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี