จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้โลหิต จำนวน 176 ยูนิต ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 6 ราย ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย
ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 5 ราย

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี