จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท พลายงามพาราวุ๊ด
ตำบล แป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 66 ราย

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล