จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
มียอดผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 72 ราย บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล