จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 56 ราย

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล