จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 38 ราย ได้โลหิต จำนวน 19,100 ซีซี พร้อมกัน
นี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 14 ราย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก