จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 101 ราย ได้โลหิต
จำนวน 42,650 ซีซี พร้อมกันนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก