จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางสุวรรณา กลั่นประยูร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ
ธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม นำโดยนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม
บริษัทศรีไทยเจริญมอเตอร์ จำกัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย"
ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางกระทุ่ม
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 188 ราย ได้โลหิต จำนวน 81,000 ซีซี พร้อมกันนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 23 ราย และมีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 24 ราย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก